...

TSS

De uitrol van zonnepanelen draait in coronatijd volop door, zowel in de residentiële als de zakelijke markt. Het gebruik van batterijen komt sterk op, in Vlaanderen in de vorm van de thuisbatterij en in Nederland in die van grootschalige opslagsystemen. Dit is echter niet de wereld van TSS4U. Het levert offgrid solar en solar hybride-systemen, met name voor offshore en onshore olie- en gasinstallaties. Die markt kent zijn eigen wetten, zowel wat betreft conjunctuur als technologische vereisten.

TSS4U heeft zijn roots in het voormalige Shell Solar in Helmond. Chief operational officer en mede-eigenaar Jan-Willem Linsen werkte er eerst aan netgekoppelde, daarna aan autonome industriële zonne-energiesystemen. Na de overname van Siemens Solar in 2001 zette het bedrijf een punt achter de productie van zonnepanelen in Nederland.
2 jaar later werden de offgrid-activiteiten overgeheveld naar München. Linsen en enkele van zijn collega’s besloten uit te stappen en richtten TSS4U op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.